Privaatsuspoliitika

Lühikese Jala Galerii veebipoe privaatsustingimused

Palun lugege Lühikese Jala Galerii veebipoe privaatsustingimused (edaspidi: „privaatsustingimused“) läbi enne kui tutvute toodetega ja tellite galerii veebipoe kodulehelt. Käesolevad privaatsustingimused on kliendi ja Lühikese Jala Galerii OÜ (edaspidi „veebipood“) vahelise ostu-müügi lepingu ning Lühikese Jala veebipoe kasutustingimuste lahutamatuks osaks.

1. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Veebipood kogub ja töötleb kliendi järgnevaid isikuandmeid: · ees- ning perekonnanimi · e-posti aadress · telefoninumber · postiaadress · IP aadress · kliendi ning veebipoe vaheline infovahetus

2. Küpsiste kasutamine veebipoes

Veebipood kasutab veebilehe liikluse optimeerimiseks ning klientide veebilehe kasutuse analüüsimiseks küpsiseid. Kui klient ei ole oma veebilehitsejat seadistanud viisil, et see keeldub kõikidest või teatud liiki küpsistest, siis rakenduvad küpsised kohe kui klient veebipoodi külastab. Lühikese Jala Galerii veebipood kasutab järgnevaid küpsiseid:

Google Analytics - küpsised annavad veebipoele teavet veebilehe klientide arvu kohta, lehekülgede kohta, mida nad külastavad ning kogu veebilehel veedetud aja kestuse kohta. Küpsiste abil kogutud informatsioon liidetakse kokku teistelt klientidelt saadud sarnase informatsiooniga ning see on anonüümne. Veebipood ei tuvasta üksikuid kasutajaid.

Sessiooniküpsised - kasutatakse veebilehe funktsionaalsuse säilitamiseks. See võimaldab veebipoel ühendada kliendi tegevused veebilehitseja sessiooniga, mis algab ja lõpeb vastavalt sellele, millal klient oma veebilehitseja akna avab ja sulgeb. Sessiooniküpsis koosneb ajutisest informatsioonist ning kustutatakse siis kui klient oma veebilehitseja sulgeb.

Facebook Pixel – küpsised, mida veebipood kasutab Facebooki vahendusel kliendile reklaami suunamiseks ning reklaamivoo analüüsimiseks, mis omakorda toob kaasa Kliendi veebiliikluse jälgimise Facebooki poolt. Kliendil on alati võimalus küpsiseid kontrollida oma veebilehitseja seadistuste kaudu. Kui eelistate küpsiseid mitte saada, võite seadistada oma arvuti veebilehitseja viisil, et see keeldub kõikidest küpsistest või saadab küpsise rakendumisel hoiatuse.

3. Isikuandmete töötlemise eesmärk

Kliendi kohta kogutavaid isikuandmeid töödeldakse üksnes galerii poolt pakutavate teenuste osutamise võimaldamise ja galerii veebipoe kodulehe kasutamise võimaldamise eesmärgil, muuhulgas järgnevatel eesmärkidel: · veebipoes esitatud tellimuse täitmine · veebipoe kliendisuhete haldamine · müügi ja kliendibaasi analüüs · veebipoe kasutusmugavuse ja teenuste arendamine · kunstnikele kontaktide vahendamine kliendi soovil · veebipoe kasutusmugavuse arendamine tulenevalt küpsiste talletatud andmetest

4. Isikuandmete töötlemise viis

Eelnimetatud liiki isikuandmeid kogutakse galerii veebipoe kodulehe infosüsteemis ostu-müügi protsessi käigus või elektroonilise kirjavahetuse kaudu või telefonivestluse vahendusel.

5. Isikuandmete säilitamine ning kaitse

Kõiki klientide kohta kogutud isikuandmeid säilitatakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna riikides. Kliendiga seonduvaid isikuandmeid, mida Veebipood kasutab ostu-müügi lepingute täitmise tagamiseks säilitatakse kuni 3 aastat alates vastavate isikuandmete jõudmisest veebipoe käsutusse. Raamatupidamise alusdokumente säilitatakse vastavalt raamatupidamise seadusele 7 aastat. Kliendi isikuandmetele on ligipääs üksnes Lühikese Jala Galerii töötajatel ning juhtorganite liikmetel, kellel on õigus isikuandmeid kasutada vaid galerii teenuste osutamise ning veebipoe haldamisega seonduvalt. Tulenevalt kohalduvatest õigusaktidest võib veebipoel olla täiendavaid kohustusi säilitada teatud isikuandmeid.

6. Isikuandmete jagamine

Veebipood ei avalikusta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatutud järgnevatel juhtudel: · Teenuse osutamise tarbeks – postifirmadele edastatakse veebipoes esitatud tellimuse kohaletoimetamiseks saatmiseks esmavajalikud isikuandmed. · Maksete teostamiseks edastatakse vajalikud isikuandmed ühele volitatud makse töötlejale, vastavalt kliendi valikule ostuprotsessi makse etapis: Maksekeskus AS-le või firmale Paypal Pte. Ltd. · Ostu-müügi lepingu täitmise tagamiseks. · Kliendi soovil kunstitöö või disainobjekti autorile.

7. Kliendi õigused seoses isikuandmetega

Kliendil on õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist. Kui isikuandmete töötlemisel rikutakse kliendi õigusi, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui seaduses ei ole sätestatud teistsugust vaidlustamise korda. Kõikide küsimuste korral, mis tekivad seoses isikuandmete töötlemisega galerii veebipoe kodulehel või ostu-müügi tehingutega seotud kommunikatsioonis palume kontakteeruda Lühikese Jala Galeriiga.